PODPORA
AGROPODNIKÁNÍ


Ing. Petr Jakobe
Ing. Václav Kaisr
Ing. Vladislav Smolík
Ing. Vojtěch Honzík
Ing. Josef Malík
Ing. Karel Rejthar


CIZOJAZYČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ
OBRAZOVÉ SLOVNÍKY


Mgr. Hana Radová
Mgr. Lenka Roubová
MVDr. Roman Straka


MAPOVÁNÍ CHOVU
PLEMEN V PK


Ing. Josef Malík
Mgr. Vladimír Janda


PEKAŘSTVÍ A CUKRÁŘSTVÍ
NÁZORNĚ


Ing. Magda Netíková
Martina Brabcová
Jitka Hrubá
Eva Sedláčková


BOTANICKÁ ZAHRADA


Mgr. Jindřich Kovařík
Mgr. Vladimír Janda
Informace o projektu

Cílem projektu bylo zkvalitnění výuky v zemědělských a potravinářských oborech na naší škole, a to za pomoci nových učebních pomůcek, výukových materiálů, laboratorních zařízení, a tím zvýšení konkurenceschopnosti žáků a budoucích absolventů na trhu práce. Pro dosažení tohoto cíle bylo nezbytné současně zvyšovat znalostní úroveň učitelů v oblasti moderních výukových metod, audio a video techniky, internetových aplikací a využívání ICT. Z hlediska metodického postupu bylo zpracování jednotlivých výukových metod, učebních pomůcek a laboratorních zařízení rozděleno do pěti klíčových aktivit, podle zaměření výuky. Celkovým výstupem projektu bylo zapojení 200 žáků do využívání moderních výukových metod, efektivního používání ICT a vytvoření nových vzdělávacích materiálů pro práci v odborných laboratořích. Plánované aktivity realizovali pedagogičtí pracovníci školy, na některé odborné služby byli angažováni příslušní specialisté.

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky"

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"Tisknout Tisknout   Doporučit přátelům Doporučit přátelům         


 
© 2014 Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141